Ενημερωτικό σημείωμα συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου, 29ης Απριλίου 2022

                                                                                                                              Αθήνα, Τρίτη 3 Μαΐου 2022

                                                                                                                                               Αρ. πρωτ. 51

 

Ενημερωτικό σημείωμα συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου, 29ης Απριλίου 2022

Σάββατο 25 Ιουνίου οι εκλογές στον ΣΗΠΕ

Διήμερα Εργαστήρια της Συνεργασίας ΣΗΠΕ – Πανεπιστημίων, στα Χανιά τον Ιούνιο

ΑΘΗΝΑ. Συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022, με την συμμετοχή τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα, που εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης του προέδρου κ. Γιώργου Κατσαΐτη, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη της εκλογοαπολογιστικής, τακτικής, γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου για το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στα Χανιά.

Η έμπρακτη στήριξη του Ινστιτούτου θεμελιώνεται πάνω στην οργανωμένη συνεργασία του Συνδέσμου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ξεκίνησε με την πραγματοποίηση διαδικτυακής ημερίδας (9/4/22) και συνεχίζεται με την οργάνωση δυο Εργαστηρίων στις 23 & 24 Ιουνίου. Το πρώτο της Συνεργασίας ΣΗΠΕ – Media lab Παντείου – Πανεπιστημίων και το δεύτερο του ΑΠΘ. Η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην επεξεργασία των θέσεων του Συνδέσμου με την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. (Σ.σ. Ακολουθεί σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες).

Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή σε Εργαστήρια και γενική συνέλευση, το δ.σ. αποφάσισε να χορηγήσει τα εισιτήρια ακτοπλοϊκών και αεροπορικών μεταφορών από την Αθήνα προς τα Χανιά και πίσω, των οικονομικά ενήμερων μελών του.

  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης της Γ. Γραμματέα κ. Νατάσσας Βαφειάδου, συζήτησε την πορεία εφαρμογής των αποφάσεων του προηγούμενων συνεδριάσεων και ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά της συνεδρίασης του με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2022.
  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης της Ταμία κ. Χριστιάνας Χιώτη, ενέκρινε ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό του Απριλίου 2022.
  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης του προέδρου κ. Γιώργου Κατσαΐτη, αποφάσισε την ανάθεση στο δικηγορικό Γραφείο Ευαγγέλου, με το οποίο ο Σύνδεσμος συνεργάζεται, της νομικής διερεύνησης των καταχωρίσεων και του σχετικού διεθνούς υποδείγματος για την επικαιροποίηση της θέσης του ενόψει και των αναμενόμενων κυβερνητικών πρωτοβουλιών.
  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης προέδρου κ. Γιώργου Κατσαΐτη, ενέκρινε ομόφωνα την κοινή επιστολή των Ενώσεων Τύπου προς τον ΟΣΔΕΛ για την αναβάθμιση της συμμετοχής των εκδοτικών Οργανώσεων εντύπων και διαδικτυακών ενημερωτικών Μέσων στη Διοίκηση του Οργανισμού.
  1. Το δ.σ. ενημερώθηκε από τον Οικονομικό Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου του Προγράμματος Κατάρτισης κ. Γιώργο Τάραμα σχετικά με τις τελευταίες ενέργειες για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σύμφωνα με την απόφαση και σε περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο, το δ.σ. θα καλείται σε συνεδρίαση δύο φορές τον μήνα, εφόσον απαιτηθεί και εκτάκτως ώστε να ικανοποιηθούν εμπροθέσμως οι υποχρεώσεις του.

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΗΠΕ                                                                         Η γ.γ. του Δ.Σ. ΣΗΠΕ

 

 

Γιώργος Κατσαΐτης                                                                                       Νατάσσα Βαφειάδου

Υπόμνημα για την ακρίβεια και την έλλειψη χαρτιού

                                                                                                                                                                                                         Αθήνα, Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

                                                                                                                                                                                                                                       Αρ.Πρωτ. 33

Κύριε Υπουργέ,

Εντείνονται δραματικά οι ανησυχίες από την έλλειψη χάρτου. Ελλείψεις και ανατιμήσεις που αναφέρονται πλέον και στις εκτυπωτικές πλάκες και σε όλα τα υλικά της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της ενέργειας.

Η κατάσταση αυτή προηγείται του πολέμου στην Ουκρανία και συναρτάται με την ανακατεύθυνση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία χάρτου λόγω α) μείωσης του πλαστικού (β) αύξησης της ζήτησης στο χώρο της κυτιοποιίας λόγω COVID- 19 και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου (γ) μακράς διάρκειας απεργίας των εργατικών σωματείων στο εργοστάσιο της Σκανδιναβικής εταιρίας UPM και (δ) βεβαίως λόγω των κυρώσεων στην ρωσική αγορά.

α) Είναι η στιγμή που επιβάλλεται η χρηματοδότηση προγράμματος στήριξης του περιφερειακού, τοπικού Τύπου, ο οποίος και συναποτελείται από επιχειρήσεις μικρής και πολύ μικρής κλίμακας, συμφώνως του ευρωπαϊκού μέτρου.

Η χρηματοδότηση μπορεί να αναλύεται στην άμεση και απευθείας επιδότηση του κόστους της παραγωγής (επιμερισμένα στo χαρτί, την ενέργεια, τα άλλα υλικά) αλλά και στην ικανοποίηση προϋποθέσεων (Ταμείο εγγυοδοσίας) εκταμίευσης πόρων, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις Τράπεζες.

Δικαιούχοι της πρόνοιας αυτής, της άμεσης και έκτακτης ενίσχυσης/στήριξης, οι επιχειρήσεις Τύπου που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ν. 3548/2007.

β) Ζητείται η ελαστική αντιμετώπιση των υποχρεώσεων των περιφερειακών εφημερίδων όσον αφορά στο τιράζ, των αριθμό των σελίδων, ακόμα και την συχνότητα των εκδόσεων εφόσον βεβαιώνεται η αδυναμία προμήθειας δημοσιογραφικού χάρτου.  Ζητείται η ανταπόκριση των Υπηρεσιών της ΓΓΕΕ αναλόγως εκείνης με αφορμή τους περιορισμούς της πρώτης περιόδου της εκδήλωσης της πανδημίας στη Χώρα.

Και γ) η ανάληψη πρωτοβουλιών ευρείας κλίμακας, με κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και φιλόδοξο στόχο τον αναπροσανατολισμό της βιομηχανίας παραγωγής δημοσιογραφικού χαρτιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της μεγάλης σημερινής εξάρτησης της ευρωπαϊκής αγοράς από το ρωσικό χαρτί.

 

O Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας 

 

Γ. Κατσαΐτης                          Ν. Βαφειάδου