Υπόμνημα για την ακρίβεια και την έλλειψη χαρτιού

                                                                                                                                                                                                         Αθήνα, Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

                                                                                                                                                                                                                                       Αρ.Πρωτ. 33

Κύριε Υπουργέ,

Εντείνονται δραματικά οι ανησυχίες από την έλλειψη χάρτου. Ελλείψεις και ανατιμήσεις που αναφέρονται πλέον και στις εκτυπωτικές πλάκες και σε όλα τα υλικά της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της ενέργειας.

Η κατάσταση αυτή προηγείται του πολέμου στην Ουκρανία και συναρτάται με την ανακατεύθυνση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία χάρτου λόγω α) μείωσης του πλαστικού (β) αύξησης της ζήτησης στο χώρο της κυτιοποιίας λόγω COVID- 19 και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου (γ) μακράς διάρκειας απεργίας των εργατικών σωματείων στο εργοστάσιο της Σκανδιναβικής εταιρίας UPM και (δ) βεβαίως λόγω των κυρώσεων στην ρωσική αγορά.

α) Είναι η στιγμή που επιβάλλεται η χρηματοδότηση προγράμματος στήριξης του περιφερειακού, τοπικού Τύπου, ο οποίος και συναποτελείται από επιχειρήσεις μικρής και πολύ μικρής κλίμακας, συμφώνως του ευρωπαϊκού μέτρου.

Η χρηματοδότηση μπορεί να αναλύεται στην άμεση και απευθείας επιδότηση του κόστους της παραγωγής (επιμερισμένα στo χαρτί, την ενέργεια, τα άλλα υλικά) αλλά και στην ικανοποίηση προϋποθέσεων (Ταμείο εγγυοδοσίας) εκταμίευσης πόρων, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις Τράπεζες.

Δικαιούχοι της πρόνοιας αυτής, της άμεσης και έκτακτης ενίσχυσης/στήριξης, οι επιχειρήσεις Τύπου που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ν. 3548/2007.

β) Ζητείται η ελαστική αντιμετώπιση των υποχρεώσεων των περιφερειακών εφημερίδων όσον αφορά στο τιράζ, των αριθμό των σελίδων, ακόμα και την συχνότητα των εκδόσεων εφόσον βεβαιώνεται η αδυναμία προμήθειας δημοσιογραφικού χάρτου.  Ζητείται η ανταπόκριση των Υπηρεσιών της ΓΓΕΕ αναλόγως εκείνης με αφορμή τους περιορισμούς της πρώτης περιόδου της εκδήλωσης της πανδημίας στη Χώρα.

Και γ) η ανάληψη πρωτοβουλιών ευρείας κλίμακας, με κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και φιλόδοξο στόχο τον αναπροσανατολισμό της βιομηχανίας παραγωγής δημοσιογραφικού χαρτιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της μεγάλης σημερινής εξάρτησης της ευρωπαϊκής αγοράς από το ρωσικό χαρτί.

 

O Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας 

 

Γ. Κατσαΐτης                          Ν. Βαφειάδου

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 29

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στη δεύτερη συνεδρίασή της στις 26/2/2022 η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου με τίτλο «Η Αναπτυξιακή Δυναμική του Περιφερειακού Τύπου» αποφάσισε τα παρακάτω:

Α)Το διαδικτυακό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9/4/2022 μεταξύ 11:00-14:00. Θα περιλαμβάνει σύντομη τοποθέτηση-χαιρετισμό από το υπουργείο και δύο συνεδρίες με τις παρακάτω εισηγήσεις:

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εισηγήσεις:

Γιώργος Κατσαΐτης & Μανώλης Χαλκιαδάκης

  • «Σύγχρονες Οικονομικές Προκλήσεις για τον Περιφερειακό Τύπο. Βιωσιμότητα και Ανάπτυξη»

 Ιωάννα Κωσταρέλλα & Αντώνης Σκαμνάκης

  • «Η ιστορική εξέλιξη και διαμόρφωση του ημερήσιου Τύπου της περιφέρειας»

 Αντώνης Πουγαρίδης & Δημήτρης Πλεμμένος

  • «Η πρόκληση της κοινής χρήσης πόρων στις εκδοτικές επιχειρήσεις»

 Συντονιστής: Νίκος Λέανδρος

 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εισηγήσεις:

Γιώτα Αντωνοπούλου

  • «Περιφερειακός Τύπος στην ψηφιακή εποχή : "Υβριδική Στρατηγική" και Knowledge Management» 

  Παναγιώτης Κάπος & Νίκος Λέανδρος

  • «Περιφερειακός Τύπος και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: χρήσεις, προκλήσεις, προοπτικές»

 Γιάννης Κουτσολιόντος

  • «Ένας χάρτης για την επέκταση της εμπιστοσύνης από τον τίτλο της εφημερίδας στα νέα κανάλια επικοινωνίας»

 Χριστίνα Μπάνου

  • «Αξιοποίηση του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος των μελών του Σ.Η.Π.Ε.: προκλήσεις και συνεργασίες»

 Συντονιστής: Γιώργος Κατσαΐτης

Α) Οι εισηγήσεις θα είναι διάρκειας 15 λεπτών και θα κατατεθούν γραπτώς μέχρι την ημέρα πραγματοποίησης του συνεδρίου.

Β) Την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης θα αναλάβει εταιρεία με δαπάνη του ΣΗΠΕ. Το συνέδριο θα βιντεοσκοπηθεί.

Γ) Την ηλεκτρονική πρόσκληση και την αφίσα-πρόγραμμα της εκδήλωσης θα αναλάβει το medialab του Παντείου Παν/μιου. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί λογότυπο που θα αναδεικνύει τη συνεργασία επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και Πανεπιστημίων.

Δ) Για την έγκαιρη προετοιμασία αυτού του υλικού πρέπει να σταλούν οι τελικοί τίτλοι των εισηγήσεων και οι ιδιότητες των ομιλητών μέχρι 15 Μαρτίου.

Ε) Μετά το τέλος του συνεδρίου θα υπάρξει δελτίο τύπου και εκτενέστερο κείμενο με τα βασικά πορίσματα και προτάσεις που ανέδειξαν οι εισηγήσεις και η συζήτηση.

ΣΤ) Περαιτέρω δυνατότητες δημοσιοποίησης και διαλόγου θα προσφέρει η αξιοποίηση των βίντεο των εισηγήσεων από τα τοπικά Μέσα και τα Πανεπιστήμια.

Ζ) Στην επόμενη συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής θα συζητηθούν εκτενέστερα τα επόμενα βήματα και ιδίως η συνάντηση στο Ινστιτούτο Περιφερειακού Τύπου στα Χανιά που επιδιώκουμε να γίνει το Μάϊο. Η συνάντηση αυτή θα έχει ως στόχο την εξειδίκευση και εμβάθυνση σε κρίσιμα ζητήματα όπως πνευματικά δικαιώματα, data management, ψηφιακή μετάβαση (social media, blockchain) κλπ. Η οργάνωση της δράσης στο ΙΠΤ μπορεί να υποστηριχθεί από πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ του ΑΠΘ.